lektoriai

 Lektoriai

L.Daniusevičiūtė Copy

 

 

 

 

Doc. dr. Laura Daniusevičiūtė - yra KTU Edukologijos katedros docentė, Lietuvos sporto universitete įgijusi Biomedicinos mokslų (Biomedicinos mokslai, Biologija – 01B) krypties daktaro kvalifikacinį laipsnį. Nuo 2006 m. dirba pedagoginį ir mokslinį darbą: vykdo įvairius tiriamuosius darbus fizinio aktyvumo bei visuomenės sveikatos srityje, dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, konferencijose. Pagrindinės mokslinių interesų kryptys: fiziologinis ir psichologinis organizmo atsakas į kintančias aplinkos sąlygas; motorinės, pažintinės, imuninės ir stresorių reakcijos gyvensenos tyrimų plotmėje.

 

Kontaktai

Lietuvos Aerobikos federacija

Įmonės kodas: 195727431

Adresas: Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas
Bankas : AB SEB bankas

a/s LT39 7044 0600 0293 9369

Banko kodas 70440


Tel.: +370-37 30 26 39;
Fax.: +370-37 20 45 15;
el.paštas: sportineaerobika@gmail.com

LOGO laf