Telefonas: +37037302639

lektoriai

 Lektoriai

S.Klizas

 

Šarūnas Klizas – LSMU Visuomenės Sveikatos fakulteto, Sveikatos Psichologijos katedros lektorius, socialinių mokslų daktaras. Mokslinių tyrimų sritis: Sporto Edukologija ir Sporto Psichologija. Dalyvauja tiek moksliniuose, tiek ir švietėjiškuose projektuose, veda įvairius seminarus sportininkams ir sporto specialistams, skaito pranešimus respublikinėse ir tarptautinėse mokslinėse/praktinėse konferencijose. Savo mokslinius tyrimus yra publikavęs arti 40 mokslinių straipsnių. Keletos knygų bendraaurius.

 

Kontaktai

Lietuvos Aerobikos federacija

Įmonės kodas: 195727431

Adresas: Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas
Bankas : AB SEB bankas

a/s LT39 7044 0600 0293 9369

Banko kodas 70440


Tel.: +370-37 30 26 39;
Fax.: +370-37 20 45 15;
el.paštas: sportineaerobika@gmail.com

LOGO laf